בקתה בעמק - צימרים ביסוד המעלה - גלריית צימר
גלריית צימר גלריית צימר גלריית צימר גלריית צימר גלריית צימר צימרים גלריית צימר גלריית צימר גלריית צימר גלריית צימר
Click here for a fullscreen display