סלון משותף - פינת אוכל
סלון משותף - פינת אוכל סלון משותף - פינת אוכל סלון משותף - פינת אוכל מרפסת סוכה רוח צפתית צימר קדמה רוח צפתית צימר ימה - סלון רוח צפתית צימר ימה - חדר שינה 2 רוח צפתית צימר ימה -  סלון רוח צפתית צימר ימה - אמבטיה מסדרון כללי
Click here for a fullscreen display