פרובנס בעמק צימר 5
פרובנס בעמק צימר 5 כניסה חינם לבריכתהשחיה בקיבוץ גלריית צימר פרובנס בעמק גלריית צימר צימר4 גלריית צימר גלריית צימר גלריית צימר גלריית צימר
Click here for a fullscreen display