יקב אורטל
יקב אורטל יקב אורטל יקב אורטל - קיבוץ אורטל יקב אורטל - קיבוץ אורטל יקב אורטל - קיבוץ אורטל יקב אורטל - קיבוץ אורטל יקב אורטל - קיבוץ אורטל יקב אורטל - קיבוץ אורטל קטיף  עצמי של דובדבנים בגולן
Click here for a fullscreen display